logo
czytaj E-gazety prasa online


kwadratNauka

logo

OPIS FIRMY

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Line Progress Grzegorz Malinowski powstała w roku 2009. Od początku dokładamy wszelkich możliwych starań aby dobrze wykonywać swoją pracę i dostarczyć Państwu usługi edukacyjne wysokiej jakości.
Jako Placówka wpisana w system oświaty pozaszkolnej, musimy spełniać wiele wymogów formalnych, zwłaszcza przy doborze kadry. Nasza kadra musi spełniać wszystkie wymagania stawiane nauczycielom w szkołach publicznych na różnych szczeblach edukacji.
Główną naszą działalnością są kursy maturalne, gimnazjalne i korepetycje dla dzieci i młodzieży.

Z każdym rokiem działalności Placówki rozwijamy się tworząc nasz Kodeks Dobrych Praktyk:
- elastyczność - dopasowując ofertę, harmonogram jak i zakres współpracy do Państwa oczekiwań;
- polityka otwartych drzwi - uczniowie mogą przyjść, poczekać na swoje zajęcia, skorzystać z dostępnych materiałów dydaktycznych, czy między zajęciami odrobić lekcje w zacisznej sali;
- zasoby - płatności jakie od Państwa otrzymujemy, wykorzystujemy na rozwój wyposażenia sal dydaktycznych, infrastruktury technicznej i teleinformatycznej;
- otwartość na potrzeby i problemy - każda sugestia od Państwa pozwala nam rozwijać owocną współpracę. Zachęcamy do kontaktu z nami.

Bardzo ważny jest dla nas ciągły i systematyczny rozwój:
- Rok 2015 to początek prac nad nowym systemem teleinformatycznym, budową jego architektury i zależności wewnętrznych, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa.
- Styczeń 2016 roku wystartowanie prac wdrożeniowych systemu, pierwsze testy, wychwytywanie błędów systemowych i pierwsze awarie.
- Maj 2016 roku możemy powiedzieć że cel utworzenia systemu w wersji Beta jest już na ukończeniu.
- Czerwiec i lipiec 2016, dwa duże kamienie milowe systemu informatycznego wprowadzenie pierwszego kursu e-learning oraz ogólnodostępnej biblioteki. To również wprowadzenie w naszą ofertę interdyscyplinarnego programu dydaktycznego dla dzieci "Na dworze Królowej M".
- Lipiec i sierpień 2016, początek prac nad salą dla najmłodszych naszych kursantów oraz prace nad rozwojem programów dydaktycznych dla dzieci 10+.
- Pracujemy równolegle nad kwestiami organizacyjnymi aby usprawnić elementy administracyjno-techniczne i przygotować się do nowego roku szkolnego. Zapraszamy!

KONTAKT DO FIRMY

Line Progress Grzegorz Malinowski,
ul. Warszawska 43 lok 206, 15-062 Białystok<
tel. 510 409 035
www.lp.bialystok.pl

kwadratKatalog firm