logo
czytaj E-gazety prasa online


Kreatywność chorych na zwolnieniu,
jakie kwoty zasiłku tracą.

2018-12-07

Fot. pixabay

Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim może spodziewać się, iż zostanie sprawdzony przez praco­da­wcę lub przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, co faktycznie podczas zwolnienia robi i czy na pewno go potrzebuje.

Zdarzały się przypadki, gdy podczas wizyty pod wskaza­nym przez chorego adresem, kontrolerzy nikogo nie zastali. Nieobecny, w złożonym wyjaśnieniu podał, że nie było go w domu, gdyż pojechał opiekować się niedołęż­nym teściem. Jak mogła wygląda ta opieka skoro chory opiekował się chorym? Inny nieobecny w domu podczas kontroli, w wyjaśnieniu napisał, że pojechał do córki na urodziny. Tyle, że córka mieszka w Irlandii i urodziny były za granicą. Choroba nie przeszkodziła również w wieczorze autorskim, podczas którego sprawdzany przez ZUS pracownik czytała swoje wiersze. Wszystkie te osoby zapewne zapomniały, że ubezpieczony, który w okresie niezdolności wykonywał pracę zarobkową lub też wykorzystywał zwolnienie od pracy niezgodnie z jego celem, traci prawo do wypłaty zwolnienia lekarskiego.

W III kwartale 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku przeprowadził 1,8tys. kontroli osób posiada­ją­cych zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy (w okresie I-IX br. 4,3 tys.). W konsekwencji wydane zostały 82 decyzje wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków cho­ro­bo­wych (w okresie I-IX br. 175). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w III kw. 2018r. wyniosła 107tys. zł (w okresie I-IX br. 198,5tys.).

Zmniejszenie kwoty zasiłku może również nastąpić poprzez ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w III kwartale 2018r. obniżono wypłaty o 431,6tys. zł, a dotyczyło to 305 osób. Natomiast w okresie I-IX 2018r. obniżono wypłaty o 1305,4 tys. zł (934 osób).

Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Zmniejszenie to następuje w przypadku nie dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Z tego tytułu w III kwartale 2018r. uszczuplono wypłaty zasiłków o 8,5tys. zł (107 osób), a w okresie I-IX 2018 r. o 35 tys. zł (459 osób).

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pie­nięż­nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w województwie podlaskim w III kwartale 2018r. wyniosła ponad 547tys. zł, a w okresie I-IX 2018 r. - 1539tys. zł.

Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego