logo
czytaj E-gazety prasa online


Nowoczesny sprzęt dla małych pacjentów

2018-11-08

Fot. UM Białystok

Pacjenci Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego wkrótce będą korzystać z nowoczesnego sprzętu medycznego zakupionego dzięki wsparciu z budżetu Białegostoku. Miasto na ten cel przeznaczyło 41,5 tys. zł.

Za pozyskane pieniądze placówka kupi autorefraktometr TONOREF III dla Kliniki Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza. Przy zastosowaniu aparatu można wykonać szybkie i dokładne badanie oczu przy maksymalnym komforcie małego pacjenta. Urządzenie posiada również funkcje, dzięki którym jednocześnie bada się zmętnienie rogówki i dokonuje pomiaru akomodacji oraz wielkości źrenicy i rogówki małych pacjentów. Można nim zmierzyć krzywiznę i grubość rogówki oraz ciśnienie wewnątrzgałkowe. Aparat ten jest jedynym na rynku posiadającym tak szerokie możliwości diagnostyki, dodatkowo ma możliwość bezprzewodowego przesyłania wyników badań do systemu informatycznego szpitala.

– – To bardzo ważne, aby mali pacjenci mieli dostęp do nowoczesnego sprzętu i metod leczenia – powiedział zastępca prezydenta Zbigniew Nikitorowicz. – To decyduje o zdrowiu, a często i życiu chorych dzieci, dlatego warto wspierać tego typu przedsięwzięcia.

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny jest nowoczes­nym ośrodkiem diagnostyczno-leczniczym dla dzieci i młodzieży do 18 lat. W 16 klinikach i oddziałach hospitalizowanych jest rocznie prawie 20 tys. osób, a w 35 specjalistycznych poradniach leczy się prawie 140 tys. Dzięki nowej inwestycji możliwe będzie podwyższenie standardu świadczonych usług i opieki nad pacjentami.

Szpital, dzięki miejskiemu wsparciu, po raz kolejny uzupełni wyposażenie swoich klinik. W maju tego roku dzięki dofinansowaniu kupiony został podnośnik kąpielowy dla pacjentów leżących na OIOM-ie, pompa laktacyjną, mobilne parawany radiologiczne oraz rejestrator impedencji/pH, refluksu ZepHr ze stacją roboczą i oprogramowaniem. To ostatnie urządzenie umożliwia ocenę refluksu żołądkowo-przełykowego u pacjentów. Miasto na ten cel przeznaczyło prawie 90 tys. zł

W ubiegłym roku Miasto Białystok dofinansowało także zakup kardiomonitora na potrzeby Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy tego szpitala. Warto wiedzieć, że jest to jedyny oddział ze schorzeniami oddechowymi zapewniający opiekę dzieciom (w tym niemowlętom) z całego woje­wódz­twa podlaskiego. Wsparcie wyniosło ok. 36 tys. zł.

Od 2010 roku Miasto na zakup sprzętu medycznego w białostockich szpitalach przeznaczyło łącznie ponad 6 mln zł.

Źródło: UM Białystok

Najnowsze wydanie

1 strona