logo
czytaj E-gazety prasa online


Od 1 grudnia emeryci i renciści mogą dodatkowo więcej.

2018-11-20

Fot. Ratio

Emeryci i renciści, mogą łączyć pobierane świadczenia z dodatkowym zatrudnieniem. Warto jednak pamiętać do jakiej wysokości przychodu można dorobić, by nie stracić prawa do wypłacanej przez ZUS gratyfikacji. Progi zarobkowe zmieniają się zawsze w ostatnim miesiącu kwartału. Od 1 grudnia 2018 r. kwoty, które można uzyskać pracując ulegną niewielkiemu podwyższeniu. Szczególni ważne jest to dla osób, które nie ukończyły powszechnego wieku emerytalnego, bowiem jeśli zarabiają więcej niż ustalone limity - ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami, może im zmniejszyć albo zawiesić świadczenie. Jeśli zatem kobieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna 65 i otrzymują świadczenie, powinni monitorować zmieniające się co 3 miesiące kwoty progów zarobków.

Wysokość kwot wpływających na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia zmienia się cztery razy do roku: w marcu, w czerwcu, wrześniu i już za chwilę w grudniu. Można bez żadnych konsekwencji dorabiać do świadczenia, jeśli nasz przychód nie jest wyższy niż 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Kwota ta obecnie wynosi 3 206,10 zł. Jeśli jednak przekroczymy ten próg, a nie osiągnęliśmy powszechnego wieku emerytalnego i nie posiadamy ustalonego prawa do emerytury - Zakład może nam zawiesić lub zmniejszyć świadczenie. Nasza wypłata zostanie zmniejszone, jeśli osiągniemy przychód przekraczający 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy niż 130% tego wynagrodzenia. Jeśli nasze zarobki przekroczą 130% przeciętnego wynagrodzenia, tj. 5 954,30 zł - ZUS zawiesi nam wypłatę świadczenia.

Od 1 grudnia wzrośnie też kwota przychodu, jaką mogą uzyskać osoby pobierające rentę socjalną. Wyniesie ona 3 206,10 zł. W przypadku tego świadczenia nie są stosowane kwoty zmniejszenia. Prawo do renty socjalnej jest zawieszane, gdy kwota przychodu przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwarta kalendarzowy.

ZUS nie zmniejsza ani nie zawiesza świadczenia w razie osiągania przychodu w przypadku prawa do emerytury częściowej. Pełna wysokość gwarantowana jest również w przypadku renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach, jak również rent inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.

Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego