logo
czytaj E-gazety prasa online


Skuteczna kontrola podlaskiej KAS – budżet państwa odzyskał ponad 2,1 mln zł

2018-10-30

Na stratę ponad 2,1 mln złotych naraził Skarb Państwa jeden z warszawskich przedsiębiorców z branży budowlanej. Pracownicy podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej podczas kontroli firmy ujawnili finansowe nieprawidłowości i doprowadzili do wpłaty zaległości podatkowych.

Pracownicy Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego skontrolowali firmę, której przedmiotem działalności gospodarczej było świadczenie usług budowlanych. Analiza dokumentacji i transakcji finansowych dokonywanych przez przedsiębiorcę, pozwoliła na ustalenie, że kontrolowana spółka zawyżała koszty uzyskania przychodów wynikające z fikcyjnych faktur oraz koszty dotyczące przychodów osiągniętych w następnych latach podatkowych.

Dzięki skutecznym działaniom pracowników podlaskiej KAS, przedsiębiorca dokonał wpłat zaległego podatku wraz z należnymi odsetkami w kwocie 2.150.000 złotych.

Tekst i fotografie Podlaska KAS