logo
czytaj E-gazety prasa online


Rekordowy przemyt papierosów
zatrzymany w Budzisku

2018-10-17

Transport 656 tys. paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy przechwycili w Budzisku funkcjonariusze KAS z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Nielegalne wyroby tytoniowe były ukryte w tirze kierowanym przez 50-letniego obywatela Litwy. Jest to jedno z największych ujawnień w województwie podlaskim na przestrzeni kilku ostatnich lat.

Funkcjonariusze KAS zatrzymali do kontroli w pobliżu polsko-litewskiej granicy w Budzisku ciężarówkę na litewskich numerach rejestracyjnych kierowaną przez 50 - letniego Litwina. Zgodnie z przedstawionymi dokumentami w naczepie tira miały znajdować się meble. W trakcie sprawdzania zawartości naczepy ciężarówki w którym uczestniczył służbowy owczarek belgijski – Gotam, okazało się, że zamiast deklarowanych mebli w ciężarówce znajdują się nielegalne papierosy.

W sumie w ciężarówce funkcjonariusze znaleźli 656 tys. paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Gdyby zatrzymane wyroby tytoniowe zostały wprowadzone do sprzedaży w Polsce, straty Skarbu Państwa z tytułu utraconych podatków wyniosłyby ponad 14 milionów złotych.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wszczęli przeciwko litewskiemu kierowcy sprawę karną skarbową, rekwirując papierosy oraz ciężarówkę wykorzystaną do ich przewozu. Mężczyzna został zatrzymany i postanowie­niem sądu tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat

Tekst i fotografie Podlaska KAS