logo
czytaj E-gazety prasa online


Skuteczna kontrola podlaskiej KAS. Skarb Państwa odzyskał ponad 9,5 miliona złotych.

2018-08-30

Fot. pixabay

Na stratę ponad 9,5 miliona złotych naraziła Skarb Państwa jedna z mazowieckich spółek działających w branży medycznej. Pracownicy Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego z Białegostoku podczas kontroli w firmie ujawnili finansowe nieprawidłowości i doprowadzili do wpłaty pełnej kwoty podatkowych zaległości.

Pracownicy KAS z Białegostoku w ramach kontroli w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz weryfikacji tzw. cen transferowych ustalili, że jedna z mazowieckich spółek w latach 2012-2014 dokonywała transferu swojego dochodu do zagranicznych jednostek powiązanych. Transfer ten odbywał się w związku z transakcjami dotyczącymi dystrybucji wyrobów medycznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania pracownicy podlaskiej KAS ustalili, że działania spółki miały na celu zaniżenie podstawy opodatkowania, a tym samym zaniżenie należnego podatku CIT za powyższe lata.

Spółka nie zakwestionowała ustaleń kontrolujących składając korekty deklaracji podatkowych i wpłacając zaległy podatek CIT wraz z odsetkami w łącznej kwocie
9 milionów 800 tysięcy złotych.