logo
czytaj E-gazety prasa online


Przychylne opinie o ZUS potwierdzają zadowoleni klienci.

2019-04-01

fot. Ratio

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozostawił w tyle zarówno Narodowy Fundusz Zdrowia, jak i Krajową Administrację Skarbową. To najwyższa ocena jakiej jeszcze ZUS nie miał. Pozytywnie o Zakładzie wypowiada się blisko połowa Polaków. Najwięcej zadowolonych jest wśród osób w wieku 55+, które mają z ZUS systematyczny kontakt.

Pośród centralnych instytucji publicznych zajmujących się bieżącą obsługą spraw milionów klientów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych cieszy się najwyższą oceną Polaków. Takie dane przekazało Centrum Badania Opinii Społecznej, a dotyczyły one „Oceny działalności instytucji publicznej”. Pozytywnie o Zakładzie wypowiedziało się 47 proc. respondentów. Co ciekawe opinia Polaków o ZUS jest też lepsza niż o Narodowym Banku Polskim czy Najwyższej Izbie Kontroli. Taka ocena to najlepszy wynik w historii badań CBOS, czyli od 2009 roku. Dotychczas najwyższą oceną Zakład cieszył się w badaniu z września 2017 r. ale było to o 2 punkty procentowe mniej niż w najnowszym badaniu.

Grupą, która najlepiej ocenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych są osoby w wieku od 55 lat w górę, czyli w dużej mierze emeryci. Na wysokie noty u świadczeniobiorców niewątpliwie przeważający wpływ ma ich stały kontakt z Zakładem i profesjonalną obsługą świadczoną przez pracowników ZUS. Na pewno jednak na wzrost ocen przełożyła się wprowadzona w Zakładzie usługa specjalnego doradcy emerytalnego.

Badanie CBOS jest kolejnym, które wskazuje na coraz lepsze zdanie Polaków o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Analiza przeprowadzona pod koniec 2018 roku przez firmę badawczą PBS wskazuje, że aż 72 proc. naszych rodaków jest zadowolonych z usług świadczonych przez ZUS. Najlepszą ocenę w tym badaniu Zakład miał wśród przedsiębiorców, z których aż 76 proc. pozytywnie oceniła obsługę klienta.

Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego