logo
czytaj E-gazety prasa online


Uroczystość czepkowania
na Wydziale Nauk o Zdrowiu

2018-11-30

Kto był pierwszy pielęgniarka czy położna? – zadał pytanie podczas uroczystości czepkowania studentów II roku pielęgniarstwa i położnictwa Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB prof. dr hab. Sławomir Terlikowski. Jednej odpowiedzi nie ma, ale stwierdzono, że oba zawody są równie ważne.

Czepkowanie to symboliczny moment przyjęcia jeszcze studenta do zawodu pielęgniarki bądź położnej. Ślubowanie na wierność ideałom składają studenci drugiego roku. Czepki z czarnym paskiem trafiają do pielęgniarek (pielęgniarze otrzymują znaczek wpinany w klapę), zaś położne mają czerwony pasek na czepku. O tym, że jeszcze uczą się zawodu świadczy grubość paska, który jest sporo węższy niż ten „zawodowy”.

Uroczystość czepkowania obyła się 29 listopada 2018 roku w auli Wydziału Nauk o Zdrowiu. Jak zauważył dziekan Terlikowski o tym jak ważny jest zawód pielęgniarki i położnej świadczy fakt, że na dość dużej auli zabrakło miejsc siedzących dla części gości.

- Za chwilę usłyszycie hymn pielęgniarek. Chciałbym, abyście zwrócili uwagę na ostatni wers „by cierpiącym przywrócić nadzieję”. Bardzo mocne słowa, zwłaszcza wtedy gdy nadziei może już zabraknąć. Co wtedy? Wtedy pozostajecie wy. Wasza obecność, wasz uśmiech płynący z głębi serca, wypełnionego tymi wszystkimi ideami. To ciężka i odpowiedzialna praca, w której odpowiada się z zdrowie i życie człowieka – zwrócił się do studentów Dziekan Terlikowski.

Ślubowanie złożyło 98 studentów II roku studiów pier­wsze­go stopnia: kierunku Pielęgniarstwo i 55 studentów kierunku Położnictwo.

Tradycyjnie też podczas czepkowanie, nagradza się naj­lep­szych absolwentów Wydziału, którzy zakończyli już naukę. Wpisami do „Złotej księgi absolwentów”, ale też Honorowymi dyplomami Rektora UMB wyróżniono mgr Klaudię Kostrzewę (kierunek Logopedia z Fonoaudiologią) oraz mgr Macieja Witkosia (kierunek Elektroradiologia). Obydwoje mieli średnią z całych studiów przekraczającą 4,75. Studia w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Nauk o Zdrowiu ukończyło prawie 600 absolwentów.

Dodatkowo wyróżniono absolwentów WNoZ, którzy z sukcesami reprezentowali UMB w rozgrywkach Podlaskiej Akademickiej Ligii Miedzy­uczel­nianej oraz brali udział w Mistrzostwach Polski Uczelni Medycznych. Otrzymali oni dyplomy honorowe: Anna Andrzejewska (kierunek Fizjoterapia studia II stopnia – zawodniczka sekcji piłki siatkowej, zdobywczyni I miejsca w siatkówce plażowej w Lidze Międzyuczelnianej w 2017 roku), Karolina Wojda­łowicz (Ratownictwo Medyczne studia I stopnia – kapitan żeńskiej drużyny w futsalu zdobywczyni największej liczby bramek, IV miejsce na Mistrzostwach Polski Uniwersy­te­tów Medycznych w latach 2016-2018; I miejsce w Podlaskiej Akademickiej Lidze Między­uczel­nianej), Radosław Kisiel (kierunek Elektoradiologia studia II stopnia – kapitan męskiej drużyny w futsalu, V miejsce na Mistrzostwach Polski Uniwersytetów Medycznych w latach 2016-2018; III miejsce w Podlaskiej Akademickiej Lidze Międzyuczelnianej).

Źródło i foto: umb.edu.pl