logo
czytaj E-gazety prasa online


Najważniejsze zmiany w PIT dla podatników
i pracodawców

2019-01-04

Fot. RATIO

Pierwsze miesiące nowego roku, to tradycyjnie czas kiedy składamy popularne PITy, czyli zeznania podatkowe dotyczące dochodów osiągniętych w 2018 roku. Od 1 stycznia 2019 roku mamy w tym zakresie rewolucję – urząd skarbowy wypełni za podatnika PIT-37 lub PIT-38 i to bez żadnego dodatkowego wniosku podatnika. Wszystko w ramach usługi Twój e-PIT

Zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38 przygotuje urząd skarbowy

Twój e-PIT to zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-38, które od 15 lutego udostępnione będzie w serwisie www.podatki.gov.pl

Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje je i udostępni korzystając z posiadanych przez siebie informacji, a podatnik będzie mógł gotowy Twój e-PIT:
• zweryfikować i zaakceptować bez zmian,
• poprawić (np. zmienić organizację pożytku publicznego, której chce przekazać 1% podatku),
• uzupełnić o dane, których nie posiada urząd skarbowy (np. ulgi i odliczenia).

Twój e-PIT można będzie też odrzucić i rozliczyć się samodzielnie. Natomiast, jeżeli podatnik nic nie zrobi z zeznaniem PIT, przygotowanym przez urząd skarbowy i nie rozliczy się samodzielnie, to 30 kwietnia 2019 r. Twój e-PIT zostanie uznany za złożony i za zaakceptowany.

Nowa usługa będzie propozycją dla większości podatników ponieważ formularz PIT-37 jest najczęściej składanym zeznaniem podatkowym. Ponadto, usługą Twój e-PIT objęto podatników rozliczających się zarówno indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem oraz w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Ponadto, wszystkich ucieszy z pewnością zmiana dotycząca terminu zwrotu nadpłaty. Od 2019 r. dla rozliczeń złożonych elektronicznie obowiązuje krótszy termin zwrotu – jest to 45 dni.

Pamiętajmy jednak, że nawet jeśli prześlemy swój PIT przed 15 lutego (za pośrednictwem systemu e-Deklaracje) to będzie on uznany za złożony 15 lutego i skrócony termin zwrotu będzie liczony od tej daty.

Nowe zasady przesyłania informacji o dochodach przez płatników

Nowy rok przyniósł także zmiany dla pracodawców. Nowości dotyczą zarówno formy, jak i terminu przesyłania informacji o dochodach pracowników, czyli najczęściej PIT-11, PIT-11A, ale także PIT-8C, PIT-40A oraz PIT-R.

Od 2019 r. wszystkie informacje o wypłaconych w 2018 r. dochodach należy przesłać do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie. Druga zmiana dotyczy terminu – płatnicy mają na to czas do 31 stycznia 2019r. Nie zmienia się za to termin przesłania tych informacji podatnikowi – nadal jest na to czas do końca lutego.

Więcej szczegółów dotyczących zmian oraz tego w jaki sposób przesyłać dokumenty, można znaleźć na stronie www.podatki.gov.pl

Zachęcamy również do kontaktu z Krajową Informacją Skarbową, tel. +22 330 03 30 (z telefonów komórkowych), 0 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych) lub miejscowymi urzędami skarbowymi.

Tekst Podlaska KAS