logo
czytaj E-gazety prasa online


Bezpłatna pomoc prawna

2018-11-20

UM Białystok

W 2019 roku białostoczanie ponownie będą mogli korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. Miasto Białystok ogłosiło konkurs ofert na realizację tego zadania.

Otwarty konkurs ofert dotyczy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2019 roku. W Białymstoku, przy ul. Św. Rocha 3, powstanie w sumie sześć takich punktów. Będzie tam można uzyskać pomoc od m.in. adwokatów i radców prawnych. Zadanie będzie realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia, w dni robocze – od poniedziałku do piątku.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej uprawnione osoby uzyskają informacje o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących im uprawnieniach lub o spoczywających na nich obowiązkach. Otrzymają też wskazówki co do sposobu rozwiązania problemu prawnego i pomoc w sporządzeniu pisma.

Z kolei nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmie w szczególności porady dla osób zadłużonych, z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego. Dzięki edukacji prawnej mieszkańcy będą mogli zdobyć wiedzę m.in. o swoich prawach, obowiązkach, mediacji i sposobach polubownego rozwiązywania sporów.

Organizacje pozarządowe zainteresowane świadczeniem bezpłatnej pomocy prawnej mogą składać swoje oferty do 23 listopada. Budżet konkursu to ponad 384 tys. zł.

nicjatywa bezpłatnych porad prawnych jest realizowana od 2016 roku z myślą o najuboższych, seniorach, kombatantach i weteranach, posiadaczach Karty Dużej Rodziny oraz ofiarach klęsk. Z pomocy mogą też korzystać osoby, które nie ukończyły 26 lat. W 2018 roku z tej pomocy w naszym mieście skorzystało ponad 2,4 tys. osób. Punkty mieszczą się przy ul. Św. Rocha 3 (pok. 7A i 7B) i ul. L. Zamenhofa 5C (pok. 4 i 11), są czynne od poniedziałku do piątku.
Więcej informacji o konkursie ofert znajduje się na stronie www.bip.bialystok.pl.

Źródło: UM Białystok

Najnowsze wydanie

1 strona