logo
czytaj E-gazety prasa online


Pobierasz świadczenia z ZUS? Obowiązkowo dokonaj aktualizacji swoich danych.

2019-01-18

Fot. Ratio

Pamiętając o naszych świadczeniobiorcach Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o konieczności aktualizacji danych. Należy to zrobić niezwłocznie w przypadku zmiany nazwiska, adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji przez osoby pobierające świadczenia, lub upoważnione do odbioru świadczeń.

- W najbliższym czasie rozpocznie się wysyłka informacji PIT do wszystkich naszych świadczeniobiorców. Okres przesyłania danych z PIT do Urzędu Skarbowego został skrócony o miesiąc tj. do końca stycznia. Wysyłane będą również decyzje o waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Warto pamiętać o tym by jak najszybciej powiadomić ZUS, gdy nasze dane osobowe lub adresowe zmieniły się. Unikniemy zbędnych problemów, które mogą z tego wyniknąć, a nasze dokumenty dotrą pod właściwy adres bez zbędnej zwłoki.- informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

Aktualizacji danych dokonać można osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS, listownie, za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego dla osób przebywających za granicą, a także korzystając z Platformy Usług Elektronicznych.

Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego