logo
czytaj E-gazety prasa online


Utalentowani białostoczanie

2017-11-10

Dwustu czternastu uczniów – uczestników projektu „Talenty XXI wieku” – z białostockich szkół otrzymało certyfikaty i pamiątkowe medale. W projekcie wzięła udział zdolna młodzież z trzydziestu trzech placówek.

Fot. UM Białystok

We wtorek, 7 listopada, w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym podsumowano działania podjęte w ramach „Talentów XXI wieku”. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku już po raz czwarty realizuje taki projekt. Seminarium było okazją do porozmawiania o idei tego przedsięwzięcia, skierowanego do młodych i zdolnych białostoczan oraz o rozwoju białostockich szkół.

W trakcie spotkania prezydent Białegostoku wręczył uczniom, którzy uzyskali co najmniej 70% frekwencji na zajęciach, certyfikaty i medale. Podziękowania otrzymali dyrektorzy szkół, szkolni koordynatorzy, a także uczelnie i instytucje wspierające realizację tego projektu. Wśród nich można wymienić m.in. Uniwersytet w Białymstoku, Politechnikę Białostocką i Uniwersytet Medyczny. Podziękowania trafiły do ok. 60 osób.

Projekt „Talenty XXI wieku” wspiera utalentowanych uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, medycyny, informatyki, ekonomii, prawa, przedsiębiorczości i kreatywności.

– Dzięki temu projektowi możemy identyfikować talenty na każdym szczeblu edukacji i tworzyć indywidualne ścieżki rozwoju – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Młodzi, zdolni białostoczanie są przyszłością naszego miasta. Dlatego też wspieramy ich i pomagamy w rozwijaniu swoich uzdolnień.

W czwartej edycji wzięło udział ponad 300 zdolnych uczniów z 33 białostockich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – zrealizowano 780 godzin zajęć. W ramach grantu miejskiego, realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego, utalentowana młodzież brała udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni wyższych oraz pracowników Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.

W ramach projektu odbyły się m.in. warsztaty z zakresu „Programowania robotów mobilnych”, z zakresu biologii, chemii, fizyki i informatyki, medycyny, „Modelowania 3D”, „Algorytmu wynalazku”, „Siłowni umysłu” i „Treningu kreatywności”. Zajęcia realizowano w profesjonalnych laboratoriach i pracowniach Instytutu Biologii, Instytutu Chemii, Wydziału Fizyki, Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej oraz Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Dzięki udziałowi w projekcie młodzi ludzie zyskali m.in. nowe umiejętności, kompetencje oraz lepsze przygotowanie do pracy w innowacyjnych przedsiębiorstwach.

Źródło: UM Białystok

Najnowsze wydanie

1 strona