Utrudnienia w ruchu drogowym na trasie Dąbrowa Białostocka - Sokółka
logo
czytaj E-gazety prasa online


Utrudnienia w ruchu drogowym na trasie Dąbrowa Białostocka - Sokółka

2020-05-18

fot. RATIO

Generalny wykonawca inwestycji informuje Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich o utrudnieniach w ruchu od poniedziałku (18.05) na odcinku trasy Dąbrowa Białostocka – Sokółka.

Na drodze wojewódzkiej nr 673 trwają pracę nad budową i rozbudową szosy wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Komunikat wykonawcy inwestycji dotyczy wprowadzenia XVI etapu Tymczasowej Organizacji Ruchu (TOR), który obejmuje zmianę w ruchu poprzez wykonanie objazdu wlotu do ronda w kierunku miejscowości Miedzianowo. Natomiast etap XVII zawiera zbudowanie objazdu wlotu do ronda w kierunku wsi Jasionówka. Dotyczy to ronda między Jasionówką, a Dąbrową Białostocką.

Źródło: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich/ Wrota Podlasia
oprac. Cezary Rutkowski