logo
czytaj E-gazety prasa online


Gala wolontariatu

2018-12-07

Fot. UM Białystok

Dwieście pięćdziesiąt osób otrzymało medale za zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności. Podczas Gali Wolontariatu, która odbyła się w poniedziałek (10 grudnia) w Białymstoku, doceniono wolontariuszy działających w białostockich organizacjach pozarządowych.

Doroczna gala związana była z obchodzonym 5 grudnia Międzynarodowym Dniem Wolontariusza. Bez pomocy wolontariuszy organizacje pozarządowe często nie mogłyby realizować swoich działań, a dla niektórych właśnie wolontariat jest podstawą działalności. Podczas uroczystego spotkania organizacje pozarządowe oraz miejskie placówki edukacyjne miały możliwość uhonorowania społeczników, którzy w ciągu ostatniego roku byli szczególnie aktywni.

250 osób działających na rzecz społeczeństwa otrzymało pamiątkowe medale. To forma docenienia wolontariuszy, którzy wkładają wysiłek w pomaganie innym. Dzięki ich aktywności – pomoc i wsparcie trafiają do osób potrzebujących. W trakcie gali rozstrzygnięto także konkurs „Barwy Wolontariatu 2018”. Laureaci otrzymali statuetki za społeczne zaangażowanie w województwie podlaskim.

Gala Wolontariatu, zorganizowana przez Federację Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, odbyła się w ramach projektu finansowanego ze środków miejskich pod nazwą "Na drodze do wolontariatu". Projekt zakłada również przeprowadzenie zajęć na temat idei wolontariatu. W siedmiu spotkaniach dla młodzieży w wieku 10-25 lat pod hasłem "Wolontariat jest trendy” uczestniczyć będzie około 100 uczniów białostockich szkół i uczelni wyższych. Poznają m.in. podstawy prawne związane z zaangażowaniem społecznym, zasady budowania działających efektywnie zespołów do zadań wolontarystycznych. Wiedzę zdobytą podczas spotkań uczestnicy wykorzystają w praktyce, organizując jeszcze w tym roku sześć akcji społecznych.

Źródło: UM Białystok