logo
czytaj E-gazety prasa online


ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie.
Co mówią dane z minionego roku.

2019-02-08

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białym­sto­ku sporządził bilans kontroli zwolnień lekarskich prowa­dzo­nych w ubiegłym roku. Nie wszyscy chorzy na zwol­nie­niu lekarskim odzyskiwali siły by wrócić do pracy.

- W województwie podlaskim ZUS przeprowadziły w 2018 roku 6 194 kontrole zwolnień lekarskich. Obejmowały one zarówno sposób wykorzystania zwolnień jak i sprawdzenie czy wystawione zaświadczenia lekarskie były zasadne. Efekt finansowy tych weryfikacji w regionie to cofnięte 312,5 tys. zł.- poinformowała Katarzyna Krupicka, rzecznik prasowy ZUS w województwie podlaskim.

Warto przypomnieć, że kontrolę prawidłowości wykorzy­sty­wa­nia zwolnień mogą przeprowadzić również praco­daw­cy, którzy zatrudniają powyżej 20 osób. Z nieprawi­dło­wym wykorzystaniem z zwolnienia lekarskiego mam do czynienia wówczas gdy chory traktuje te wolne dni od pracy jak urlop, a wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego celem może prowadzić do wydłużonego powrót do zdrowia. Konsekwencją takiego zachowania może być utrata prawa do świadczenia chorobowego. Białostocki ZUS odnotował 229 takich przypadków. Inspektorzy sprawdzając mieszkańców regionu zastali ich w bardzo kontrowersyjnych sytuacjach. Właściciel zakładu stolarskiego obsypany wiórami drzewa eksploatował trak tłumacząc, że musi wywiązać się ze zleceń. Szef masarni z uszkodzonym barkiem obsługiwał w biurze komputer twierdząc, że to żadna praca. Inna chora z dolegliwościami w kolanie poleciała na Islandię i chodziła po mokrych kamieniach, co sama potwierdziła.

Drugi rodzaj kontroli jest przeprowadzany przez lekarze orzecznicy ZUS. Sprawdza on czy ubezpieczony przeby­wający na zwolnieniu faktycznie jest niezdolny do pracy. Na skontrolowanych 3 033 przypadki 27 zwolnień lekar­skich zostało skróconych.

Kolejne zmniejszenie kwoty zasiłku chorobowego wynika z obniżona podstawy wymiaru po ustaniu ubezpieczenia. Podstawa wymiaru zasiłku nie może wtedy przekraczać przeciętnego wynagrodzenia. W ubiegłym roku w woje­wództwie podlaskim ZUS musiał obniżyć z tego powodu 1 206 świadczeń na łączną kwotę 1 760 tys. zł.

Zanim zaczęły obowiązywać zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej, ZUS miał obowiązek zmniejszyć zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, gdy ubezpieczony dostarczył zwolnienia lekarskiego do Zakładu po upływie 7 dni. Z tego powodu zostało obniżonych 538 zasiłków na łączną kwotę 42,5 tys. zł. Od 1 grudnia 2018 roku nie ma granicznej daty na dostarczenie zwolnienia, jedynie obowiązuje 6 miesięczny termin od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje na złożenie dokumentu do wypłaty zasiłku chorobowego.
Łączna kwota zaoszczędzona w naszym województwie to 2.115 tys. zł.

Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego