Zgłaszanie wniosku w sprawie emerytury, renty lub innych świadczeń z ZUS
logo
czytaj E-gazety prasa online


Zgłoszenie wniosku w sprawie emerytury, renty lub innych świadczeń z ZUS

2020-05-05

fot. ZUS

Wszyscy zainteresowani, którzy chcą złożyć wniosek o emeryturę lub rentę, a z różnych przyczyn nie mogą lub nie chcą tego robić w okresie trwania epidemii nie muszą martwić się o to, że nie otrzymają wypłaty za okres jej trwania. Wystarczy, że wniosek w tej sprawie zgłoszą najpóźniej w ciągu 30 dni po ustaniu pandemii.

18 kwietnia 2020 r. weszły w życie przepisy, które umożliwiają przyznanie, przeliczenie lub podjęcie wypłaty świadczenia za cały okres, w którym obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

- Emerytury, renty a także inne świadczenia o podobnym charakterze długoterminowym przyznawane są, czy tez podejmowana jest ich wypłata lub ponownie ustalana ich wysokości wyłącznie na wniosek. Jeżeli taki wniosek zostanie złożony najpóźniej 30 dnia po ustaniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii związanych z COVID-19, możemy ustalić prawo do świadczenia, przeliczyć je lub podjąć jego wypłatę od dnia, w którym spełnione zostały wymagane do tego warunki. Jednak nie może nastąpić to wcześniej niż od 1 marca 2020 r. W tym celu do wniosku taka osoba musi dołączyć stosowne oświadczenie - informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Regulacja ta nie dotyczy świadczeń
 • które przyznaje Prezes Zakładu w drodze wyjątku (art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS),
 • dla kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, (art. 16 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego),
 • rodzicielskich świadczeń uzupełniających czyli „mama 4 plus” (ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym).

Wydłużony zostaje również termin na zgłoszenie wniosku o świadczenie przedemerytalne.
Wniosek w tej sprawie musi zostać złożyć w ciągu 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu, w którym poświadczył m. in. to, że przez 180 dni pobierany był zasiłek dla bezrobotnych. W przypadku, gdy termin ten upływa w okresie, w którym obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, taki wniosek można złożyć nie później niż w ciągu 30 dni po ustaniu pandemii.
Co do rozliczenia z przychodu uzyskanego w okresie od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. przez osobę uprawnioną do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, może powiadomić ona Zakład o jego wysokości, z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w kolejnych miesiącach tego roku, także w ciągu 30 dni od dnia, w którym ustanie stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii w związku z COVID-19.

Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner